ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์


ตัวอย่างหนังสือใหม่-09-26

ฐานข้อมูล Academic Journal Publication Support Database

ฐานข้อมูล Academic Journal Publication Support Database เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ

view 8

Read More

-08-02

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 25

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม Pre-College วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย ScB 1100 และ ScB 2100 เวลา 13.30-14.45 น

view 40

Read More

-05-25

แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอรายชื่อหนังสือ เพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 

view 412

Read More

-05-03

,,, ประกาศรับสมัคร ,,, ผู้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เคมี วัสดุศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ของสำน

,,, ประกาศรับสมัคร ,,, ผู้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เคมี วัสดุศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถาม ของสำนักพิมพ์ Elsevier ลุ้นรับของรางวัล Apple iPad 9.7" / Samsung Galaxy Tab S2/ Apple Watch และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

view 18527

Read More