ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร มช.

SciLibrary Common Room

บริการห้องประชุม สำหรับบุคลากรและนักศึกษา


SEARCH

SEARCH

SERVICES

SERVICES

NEW BOOKS

NEW BOOKS

NEW JOURNALS

NEW JOURNALS

News

News

...
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดพื้นที่อ่านหนังสือ

Read More
...
บุคลากรห้องสมุดได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th I-LISS International Conference 2023

Read More
...
News e-book Arrival เข้าใช้ฟรี ภายในเครือข่าย มช.- jumbonet

Read More
...
พกบัตรนักศึกษา มัน out แล้ว เปิด CMU Mobile มายืมหนังสือได้เลยฮะ

Read More